Kupovina automobila na kredit

Kod nas je moguće kupiti automobil na odloženo plaćanje, bilo kredit ili lizing. Krediti se realizuju preko neke od banaka koje nude potrošačke kredite. Rok otplate kredita, mesečna kamata i učešće zavise od banke kod koje se podiže kredit.

RBA Banka

RBA Banka

Auto krediti RBA Banke predstavljaju najjednostavniji i najbrži način da dođete do automobila koji Vam je potreban.

Obezbedite sebi polovni automobil izborom dinarskog ili kredita indeksiranog u EUR, uz veoma povoljnu kamatnu stopu!

Ili,

izaberite kredit bez kamate.

SAMO U AUTO KUĆI BANCOM – KREDIT SA 0% KAMATE

Primer obračuna beskamatnog kredita:

Iznos kredita Period kredita Iznos mesečne rate NKS Jednokratna naknada
1.000,00 € 36 meseci 27,78 € 0% 0%
2.000,00 € 36 meseci 55,56 € 0% 0%
3.000,00 € 36 meseci 83,34 € 0% 0%
Kredit indeksiran u EUR

Auto krediti indeksirani u evrima sa promenljivom  kamatnom stopom
NAMENA KREDITA NABAVKA POLOVNIH VOZILA

 • Valuta: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 2.000 EUR – 25.000 EUR
 • Period otplate: 6 meseci – 84 meseca
 • Učešće: minimalno 30%
 • Nominalna kamatna stopa:
  • za klijente sa zaradom u banci: varijabilna – 3M Euribor + 9,60%
  • za ostale klijente: varijabilna – 3M Euribor + 10,80%
 • Trošak obrade zahteva: 2%
 • Prevremena i delimična otplata: 0%
  Cena vozila Iznos kredita Period otplate / Učešće NKS* RATA EKS
Klijenti sa zaradom 6.000 EUR 4.080 EUR 84 meseca / 2.000 EUR 9,53% 66,74 EUR 10,66%
Ostali klijenti 6.000 EUR 4.080 EUR 84 meseca / 2.000 EUR 11,01% 69,88 EUR 13,20%

 

Vrednost Euribor-a se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji predhodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Opširnije o RBA kreditu u evrima na sajtu banke

Kredit indeksiran u dinarima
 • Vrsta kredita: Auto kredit u dinarima za kupovinu polovnog automobila
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 200.000 – 2.500.000 RSD
 • Period otplate: 84 meseca
 • Nominalna kamatna stopa :
  • za klijente sa zaradom u Banci: varijabilna – 3M Belibor + 3.97%
  • za ostale klijente: varijabilna – 3M Belibor + 5.97%
 • Finansiran trošak obrade kredita : 2%
 • Prevremena otplata : 0%

Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji predhodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Opširnije o RBA dinarskom kreditu na sajtu banke

 


 

Findomestic banka

Findomestic banka

Findomestic kredit za polovne automobile u evrima

Findomestic kredit se odobrava…

 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ zaloge na vozilu
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ troškova kreditnog biroa

Uz uslove:

 • Kredit je indeksiran u EUR
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci
 • Godišnja fiksna NKS: 12,96%
 • Naknada: 2% od iznosa kredita, jednokratna
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Učešće u minimalnom iznosu od 30%
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica

Sve dodatne informacije možete dobiti u ekspoziturama i kredit buticima Findomestic banke ili pozivom Findomestic call centra na 011/333 6000.

Primer FINDOMESTIC AUTO KREDITA ZA POLOVNA VOZILA sa rokom otplate od 12 do 60 meseci

Cena vozila 6.000,00 EUR
Učešće 30% 1.800,00 EUR
Iznos kredita 4.200,00 EUR
Rok otplate 60 meseci
NKS fiksna 12,96%
Iznos naknade 84,00 EUR
RATA 95,48 EUR
EKS* od 14,55%

Za vašu pogodnost, ispod su dati linkovi do stranica na kojima možete pročitati dodatne informacije o uslovima kredita. Ukoliko se na spisku ne nalazi Vaša banka, to ne znači da ne možete podići kredit. Za detalje o kreditiranju ili lizingu, raspitajte se kod Vaše banke.


 

Potrošački krediti

 

Lizing